Vesna - obsedání, výcvik, ZZV klisen

Vesna, tříletá klisna Českého teplokrevníka, k nám přišla v březnu 2013 kvůli obsednutí, základnímu výcviku a absolvování ZZV klisen. V rámci výcviku se postupně zúčastnila svodu, výstavy a parkurových závodů. Zkoušky tříletých klisen v Trnové vyhrála se ziskem 8,37 bodu.


Vesna k nám přišla ze Srbic (asi 20km od Čeletic), takže je skoro místní. Tradičně jsme začali prací ze země. Ze začátku byla Vesna dost nesoustředěná, nechtěla od koní a hodně se lekala, občas měla tendenci jít přes člověka. Během prvních 14 dní jsme si ze země vše vyjasnili a přistoupili jsme k obsedání. Pod sedlem byla Vesna vzorná, rychle se učila, se sedlem ani s jezdcem neměla problém. Jen při velké nepřízni počasí měla občas pocit, že na jízdárně nebude a musí rychle ke stádu, takže se se mnou jednou pokusila podlézt z kruhovky ven:-) To se jí ale nepovedlo a tak musela chvilku fungovat i ve větru a deště...

Základní výcvik probíhal standardně, nejprve jsme jezdili po kruhovce krokem, klusem, pak jsme začali jezdit na jízdárně a brzy následovala první vyjížďka. Nejprve Vesna jezdila jen za nos a postupně přešla na udidlo. Na vyjížďky stále jezdila bez udidla. První cválání jsme absolvovali na vyjížďce, kde je to pro mladé koně jednodušší. Na jízdárně při prvních cvalech měla tendenci zastavovat a trochu vyhazovat. Rychle ale pochopila, že je potřeba cválat v klidu dál a vyhazování nechala. Byla příjemně temperamentní a jemně ovladatelná.

Také jsme hned od začátku trénovali předvádění kvůli svodu na konci dubna. Vesna se učila být ovládána za udidlo (které zatím moc neznala), zastavit a stát v klidu, pěkně klusat na ruce. Svod byl její první veřejná akce. Vesna byla trochu závislá na druhé kobylce, se kterou přijela, ale jinak zvládla svod dobře, pěkně prodloužila klus a získala celkově 8 bodů.

Zároveň začala Vesna skákat skokové řady ve volnosti. Vesna předtím téměř neskákala, takže jsme začali od základů. Vesnu skoky velice bavily a už při prvním skákání zvládala metrový oxer. Na skoky pěkně táhla, občas se musela spíš mírnit než pobízet. Postupně jsme se dostali až na oxer 120cm vysoký (kvůli zkouškám), se kterým neměla žádný problém.

Postupně jsme začali skákat také pod sedlem. Nejprve jsme skákali skokové řady, od menších skoků až po 110cm jako přípravu na ZZV klisen. Když už Vesna zvládala skákat skoky v řadě, začali jsme se samostatnými skoky. Nejprve jezdila několik křížků z klusu a po chvíli jsme jezdili malé parkurky ve cvalu. Vesna trochu řešila barevné profily, ale to jí brzy přešlo a zvládala přeskákat bez problému a v pěkném tempu celý parkur 70cm vysoký.

Začátkem července jsme vyrazili s Vesnou na výstavu tříletých klisen do Svržna, kde si vyzkoušela atmosféru závodů a skákání ve volnosti. Nejprve absolvovala předvádění na ruce, kde se chovala vzorně, pěkně se předvedla v klusu, což jsme doma hodně trénovali. Získala zase 8 bodů. Skákání skokové řady ve volnosti v cizím prostředí Vesnu nijak nerozhodilo a tak získala 3 místo mezi skoro 20 klisnami.

V srpnu jsme hodně trénovali na zkoušky. Pilovali jsme drezurní úlohu, ohýbání a poslušnost v přechodech. Také jsme trénovali prodloužení v klusu, při kterém vyniknou Vesniny pěkné chody.

Koncem srpna jsme vyrazili na hobby závody do Domažlic, kde Vesna startovala v parkuru 80cm. Při opracování byla hodně závislá na druhé kobylce, se kterou tam přijela a tak se moc nesoustředila. Při opracování na kolbišti se trochu bála barevných skoků, ale rychle se rozeskákala a parkur zajela krásně v pěkném tempu a čistě. Nastupování do vozíku a cestování zvládala Vesna levou zadní...

Video ze závodů:

 

Pak už přišel den D a 4.9.2013 jsme vyrazili s Vesnou a naší Ascarou na zkoušky výkonnosti tříletých klisen do Trnové. Obě klisny se chovaly naprosto vzorně, Vesna byla jen trochu nervóznější, když od ní Ascara odešla, ale při práci byla soustředěná. Zkoušek se zúčastnilo kolem dvaceti klisen. Nejprve bylo na programu skákání ve volnosti. Vesna skákala bez zaváhání, všechny tři výšky (skáče se řada s oxerem, který se postupně zvedá na 100, 110 a 120cm) překonala na první pokus čistě, do řady chodila pěkně a tak akorát rychle.

Pak následovala drezurní úloha. Vesna ji zajela dobře, ničeho se nepolekala, cviky dělala tak jak měla. Velice pěkně prodloužila klus. Hned po úloze se skákala kavaletová řada (3 kavalety z klusu a pak malý oxer), kterou překonala 2x moc pěkně, nenacválala v kavaletách, skok skákala s rezervou. Nakonec následovala skoková řada pod sedlem, která se sestávala z kavalety, křížku, na jeden cvalový oxer 80cm a pak na dva cvalové oxer, který se postupně zvedal na 85, 95 a 105cm. Vesna řadu přešla pokaždé bez zaváhání, skoky jí pěkně vycházely a skákala pozorně v pěkném stylu, vše překonala čistě.

Vesna celé zkoušky vyhrála se ziskem 8,37 bodu a tím se zařadila do akceleračního programu. Celorepublikově (ze všech klisen skládajících ZZV v roce 2013) měla páté nejlepší hodnocení.

Video ze zkoušek:

 

Ten den jsme Vesnu odvezli k jejím majitelům, kde spokojeně tráví zimu s lehkou prací. V březnu 2014 se k nám vrací na sportovní sezónu a máme v plánu startovat v soutěžích KMK.

Publikováno: | Autor: | Kategorie: Obsedání a výcvik koní
| Připojená galerie: Vesna, tříletá ČT klisna