Hříbárna

V Čeleticích jsou ideální podmínky pro odchov hříbat, naše pastviny o rozloze 35 ha leží v kopcovité krajině v nadmořské výšce 850m, takže hříbata budou v dobré kondici. V okolí pastvin se nachází jen lesy a další louky, takže nehrozí žádné postřiky pesticidy v okolí. Díky tomu je zde ideální prostředí pro zdravý vývin hříbat.

Máme jak stádo hřebců tak stádo klisen. Ve stádě hřebců je momentálně 19 koní ve věku od odstávčat do 14 let a ve stádě klisen pak 22 koní ve věku od odstávčat do 25 let. Preferujeme věkově smíšené stádo, protože se hříbata lépe učí stádové hiearchii, než když jsou všichni stejně staří, to pak "puberťák vychovává puberťáka".

V létě mají hříbata k dispozici zmíněných 35 ha pastvin, v zimě pak neomezené množství sena v zastřešeném seníku (krmelci) s podlahou a možnost schovat se do přístřešku. Koně krmíme jádrem 1x denně. Koně jsou jádrem krmeni individuálně, každý kůň má jiné potřeby a i majitelé často preferují různé krmení, i proto jádro není v ceně ustájení. K dispozici jsou také dva boxy pro případ nemoci nebo úrazu.

Cena ustájení hříbat za měsíc:

  • odstávčata: 2200,-
  • ročci: 2500,-
  • dvouletci: 3000,-
  • tříletí a starší koně: 3500,-

Při začleňování nových hřebců do stáda je vždy veselo:-)

V ceně ustájení je každodenní kontrola koně, zajištění veterináře a kováře (strouháme pravidelně po osmi týdnech) a asistence při strouhání, veterinárním ošetření, podání odčervení. 

Na pastviny míří webkamery, takže můžete na internetu sledovat, co vaše hříbě právě dělá...

Dále nabízíme pro hříbata možnost procházek na ruce do okolních lesů ve společnosti dalších hříbat či koní. Hříbata se tím naučí základním návykům a poznají krajinu i mimo výběhy, takže si navyknou na lesní zvěř, brody, terénní nerovnosti a další. Procházky jsou vhodné už pro odstávčata. Cena: 500,- měsíčně (půlhodinová procházka jednou týdně).

Se staršími hříbaty (od dvou let) je kromě procházek možnost práce ze země podle principů přirozené komunikace, skákání skokových řad ve volnosti a postupná příprava na obsedání. Pro tříleté koně nabízíme obsedání a základní výcvik, více o výcviku naleznete v kategorii Obsedání a výcvik koní. Výhodou pro mladého koně je, že absolvuje základní výcvik tam, kde už chvilku žije a má zde kamarády. Vy si pak z hříbárny odvážíte "hotového koně".

Případní zájemci se samozřejmě mohou přijet nezávazně podívat, jak to u nás vypadá.

K dispozici máme dva venkovní boxy

Záběry z webkamer:

Webkamera umístěná na nádrži s vodouWebkamera mířící na zimní výběh

Jeden den ve stádě hřebců, jak ho zaznamenala naše webkamera: