Hříbárna, pastevní ustájení

Dozadu
116 položek
 1 
Dopředu
Koně v zimním výběhu
Stádo v zimním výběhu, odpočinek
Konec října, východ slunce, ojíněná tráva v zimním výběhu
Odpočívající koně, brzké ráno na konci října
Odpočívající koně, brzké ráno na konci října
Koně v zimním výběhu, začátek listopadu
Krmení jádrem v ohrádkách, aby každý snědl jen svou porci:-)
Krmení jádrem v ohrádkách, aby každý snědl jen svou porci:-)
Koně odpočívají  u přístřešku
Koně odpočívají u přístřešku při východu slunce
Mladé kobylky si hrají
Stádo se dává do pohybu na druhou stranu výběhu
Červenec 2010, koně spí, ale hříbě je zvědavé:-)
Červenec 2010, Greisy a Gimli odpočívají
Červenec 2010, Agáta a hříbě Ascara
Červenec 2010, Gimli, Galen a Chuezca při západu slunce
Srpen 2010, stádo má polední siestu:-)
Srpen 2010, Ascara odpočívá
Srpen 2010, Gimli kouká, co by kde snědl:-)
Září 2010, tříletí hřebci Monty a Rybíz si hrají
Září 2010, tříletí hřebci Monty a Rybíz si hrají
Září 2010, tříletí hřebci Monty a Rybíz si hrají
Září 2010, hřebci Carthago a Monty si hrají
Říjen 2010, hřebci a jejich pastvina se stoletými javory
Čtyřletý Carthago a roční Gimli spí na pastvině
Všech 8 hřebců spí, nikdo nehlídá:-)
Stádo mladých hřebců
Ročci Fizzino a Gimli, za nimi čtyřletý Monty
Čtyřletý Carthago na "obchůzce" pastviny
Roční Fizzino našel něco zajímavého
Dvouletá a tříletá kobylka Irish Sport Horse
Naše Agáta a její roční kobylka Ascara
Stádo vidí něco zajímavého - fotografa:-)
Stádo se jde podívat na nové kamarády
Čtyřletý trakénský hřebec Carthago si hlídá stádo
Čtyřletý lipický hřebec Rybíz se seznamuje s nově příchozími hřebečky
Nový člen stáda, dvouletý Irský Cob, v obležení
Všech 12 hřebců v pohybu:-)
Nový člen stáda, dvouletý Irský Cob, v obležení
Při začleňování nových hřebců do stáda je vždy veselo:-)
Nový člen stáda, půlroční Irský Cob Rockefella
Stádo hřebců v přístřešku, aneb hlava na hlavě:-)
Valach Divíšek odpočívá
Mladí hřebečci spí nejraději spolu
Ranní strečing:-)
Koně dovádějí při svítání, na fotce dvouletá klisna (nejenom hřebci řádí:-) . (Kvalita fotek je horší, bylo hodně málo světla, teprve svítalo...)
Koně dovádějí při svítání, dvouletý norik Cherokee a roční hannover Ramon. (Kvalita fotek je horší, bylo hodně málo světla, teprve svítalo...)
Mladí hřebci dovádí při svítání. (Kvalita fotek je horší, bylo hodně málo světla, teprve svítalo...)
Konečně začíná jaro, brzké ráno, koně u senáže
Hřebci dovádí v zimním výběhu
Konečně začíná jaro, brzké ráno...
Stádo hřebců na poprvé letos na trávě, samozřejmě bylo veselo:-)
Stádo hřebců na poprvé letos na trávě, samozřejmě bylo veselo:-)
Stádo klisen poprvé letos na trávě, museli se také pořádně proběhnout:-)
Stádo hřebců dovádí při příchodu nového člena stáda
Stádo klisen dovádí při vypuštění na novou pastvinu
Stádo klisen odpočívá
Stádo klisen odpočívá
Galen na pastvině, červnový večer
K dispozici máme dva venkovní boxy
Griffin (hříbě Greisy) ve věku půl roku
Stádo klisen, jdeme se pást...
Stádo klisen, jdeme se pást...
Stádo klisen...
Stádo klisen...
Foto Zdeňka Šimková
Foto Zdeňka Šimková
Foto Zdeňka Šimková
Foto Zdeňka Šimková
Foto Zdeňka Šimková
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Nový zastřešený krmelec na seno s podlahou
Stádo starých koní
Stádo "důchodců", vpravo nejstarší obyvatel, 27 let
Dozadu
116 položek
 1 
Dopředu