Dozadu
29 položek
 1 
Dopředu
7 her podle Pata Parelli - vyslání na kruh
7 her podle Pata Parelli - kruhová hra
7 her podle Pata Parelli - kruhová hra
7 her podle Pata Parelli - přivolání a pochvala
7 her podle Pata Parelli - ustupování podél ohrady
7 her podle Pata Parelli - ustupování podél ohrady, zastavení a otočení koně zpět k člověku
7 her podle Pata Parelli - pochvala po dobrém cviku je důležitá:-)
7 her podle Pata Parelli - překlusání kavalet (7.hra - stlačovací neboli prostorová)
7 her7 her podle Pata Parelli - překlusání kavalet, následné zpomalení
7 her podle Pata Parelli - Bas dobrovolně následuje člověka na prověšeném laně
7 her podle Pata Parelli - překlusání kavalet (7.hra - stlačovací neboli prostorová)
7 her podle Pata Parelli - co budeme dělat dál? :-)
7 her podle Pata Parelli - vyslání mezi dva sudy (prostorová neboli stlačovací hra)
7 her podle Pata Parelli - otočení a pozvání koně zpět po průchodu mezi sudy
7 her podle Pata Parelli - přeskočení překážky (Bas nerad skákal a tak většinou skoky překlusal)
7 her podle Pata Parelli - Bas se poprvé učí stoupnout do pneumatiky
7 her podle Pata Parelli - Bas se poprvé učí stoupnout do pneumatiky, snaží se jí obejít
7 her podle Pata Parelli - Bas se poprvé učí stoupnout do pneumatiky, jedna noha je uvnitř
7 her podle Pata Parelli - Bas se poprvé stojí předními v pneumatice
7 her podle Pata Parelli - Bas se poprvé stojí předními v pneumatice
7 her podle Pata Parelli - Bas vycouvává z překážky
7 her podle Pata Parelli - "naštelování" koně před couváním do prostoru omezeného kládami
7 her podle Pata Parelli - couvání do prostoru omezeného kládami
7 her podle Pata Parelli - zacouvání mezi klády
7 her podle Pata Parelli - bez použití lana jde kůň vedle člověka - příprava pro ježdění
7 her podle Pata Parelli - bez použití lana jde kůň vedle člověka - příprava pro ježdění
7 her podle Pata Parelli - bez použití lana kůň zatáčí vedle člověka - příprava pro ježdění
7 her podle Pata Parelli - ohnutí hlavy
7 her podle Pata Parelli - ohnutí hlavy z druhé strany přes hřbet koně
Dozadu
29 položek
 1 
Dopředu