Dozadu
13 položek
 1 
Dopředu
Klus na jízdárně
Klus na jízdárně, ohnutí na kruhu bylo ze začátku trochu problém
Klus na jízdárně
Klus na jízdárně
zastavení, snaha o couvání
zastavení, stání na volné otěži
Krok na jízdárně
Krok na jízdárně
Cval na jízdárně
Cval na jízdárně
Cval na jízdárně
první skok u nás
Jeden z prvních skoků u nás
Dozadu
13 položek
 1 
Dopředu